Raising taxes as the economy begins to take off makes no sense.
Todd Akin
#Economy